Home » Maatschappelijk Vastgoed

Verrassend Veel Maatschappelijk Vastgoed

Written By: Gerben Roberg on oktober 12, 2011 No Comment

Nederland telt verrassend veel maatschappelijk vastgoed, veel meer dan dat er totaal aan winkels en kantoren en winkels bij elkaar opgeteld zijn. Deze is de uitkomst van een recentelijke verkenning uitgevoerd door bbn adviseurs, een initiatief van Bouwstenen. Nog niet eerder werd de omvang van het maatschappelijk vastgoed in Nederland in kaart gebracht.

Onder maatschappelijk vastgoed valt bijvoorbeeld huisvesting van scholen, kinderdagverblijven, culturele gebouwen, ouderen huisvesting, zorg en sportaccommodaties. Sectoren die naast de maatschappelijke functie die maatschappelijk vastgoed vervult, ook sterk een economische functie hebben. Dit laatste is nu ook met cijfers te onderbouwen.

Zo zijn de bestedingen aan maatschappelijk vastgoed in Nederland jaarlijks € 14,3 miljard en beslaat zo’n circa 83,5 miljoen vierkante meter. Dit staat gelijk aan bijna € 2.000,- per huishouden, 70% van het oppervlakte heeft een zorg- en onderwijsfunctie.

Uitvoering Onderzoek
Voor deze verkenning naar  maatschappelijk vastgoed is een nieuwe benadering gebruikt. Waar eerder onderzoek betrekking had op deelgebieden als woningcorporaties, gemeentelijk vastgoed en maatschappelijke panden, is nu uitgegaan van de omzet van maatschappelijk dienstverleners. Met beschikbare kengetallen zijn de huisvestingslasten per jaar bepaald waarna deze op basis van kostenkengetallen zijn omgezet naar het veronderstelde vloeroppervlak. Mede hierdoor zijn de cijfers indicatief.

Eerder verricht onderzoek wees uit dat kwaliteit en bezetting van maatschappelijk vastgoed zeker niet optimaal is. Reden voor het werkveld om 8 november 2011 Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2012 op te stellen. Zij vinden dat maatschappelijk vastgoed meer aandacht verdient, dit onderzoek aangevuld met komende rapporten moet dit onderbouwen.

Verkregen Cijfers
De verkenning definieert maatschappelijk vastgoed als huisvesting voor alle dienstverlening welke of grotendeels of geheel met publiek geld wordt gefinancierd. Denk hierbij aan huisvesting voor scholen, zorginstellingen, kinderopvang, cultuur, sport, welzijn en overig vastgoed voor maatschappelijke dienstverlening.

Privaat gefinancierd vastgoed is hierin niet meegerekend, denk hierbij aan particuliere scholen, kerken en gemeenschapshuizen. Ook de kantoren van de Rijksoverheid vallen in dit onderzoek buiten de noemer maatschappelijk vastgoed. Het volgende overzicht geeft de uitkomsten van het maatschappelijk vastgoed onderzoek beeldend weer. (bron:  bouwstenenvoorsociaal.nl)

Bouwproces van maatschappelijk vastgoed volgen?
Schrijf nu in en maak het hele bouwproces met ons mee!

sectoren

huisvestingslasten per jaar

Bruto Vloeroppervlak

Onderwijs

€ 3,8 miljard

30,0 miljoen m2

36%

Kinderopvang

€ 0,5 miljard

3,9 miljoen m2

5%

Cultuur

€ 0,7 miljard

2,7 miljoen m2

3%

Sport

€ 1,3 miljard

5,7 miljoen m2

7%

Zorg

€ 5,9 miljard

29,9 miljoen m2

36%

Welzijn

€ 0,4 miljard

2,6 miljoen m2

3%

Overig

€ 1,8 miljard

8,6 miljoen m2

10%

Totaal

€ 14,3 miljard

83,4 miljoen m2

100%

Tags: , , , , ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 2 = 7

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates