Home » Onderhoud

Overheid Onderschat Onderhoud Eigen Huis

Written By: Gerben Roberg on augustus 17, 2011 2 Comments

Volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt de overheid eigenwoning bezitters ’woonquote’ veel te laag vast. Uit onderzoek over afgelopen 12 maanden door VEH blijkt dat de gemiddelde eigenwoning bezitters maandelijks bijna € 400,- aan onderhoud eigen huis en verbetering uitgegeven.

Hiermee houd de officiële woonquote van de overheid geen rekening mee. In de praktijk geven bezitters aan onderhoud eigen woning gemiddeld een groter deel van hun inkomen aan wonen uit dan huurders. Deze woonquote is tevens de grondslag voor velerlei overheid berekeningen en dient aldus VEH dan ook aangepast te worden.

Wel 38,6% van het netto besteedbaar inkomen van eigenwoningbezitters werd afgelopen 12 maanden besteed aan wonen. Dit is aanzienlijk meer dan de 26,3% woonquote waar de overheid van uitgaat. Dit is gepubliceerd in het Woonpeil van augustus 2011 en blijkt uit eigen onderzoek van VEH. De overheid houd geen rekening met een groot deel van de noodzakelijke kosten om onderhoud eigen woning up to date te houden. Volgens de overheid betalen huurders 36,6% van hun inkomen aan wonen. Dat de overheid blijkbaar uitgaat van gegevens die zo veel afwijken van de werkelijkheid vind VEH dan ook niet acceptabel. Zij pleit er dan ook voor wil dat de woonquote van eigenwoningbezitters in het vervolg een reëel beeld van de werkelijke woonlasten geeft.

De woonquote staat voor het netto-inkomen deel dat op gaat aan woonlasten zoals; huurkosten, hypotheeklasten, belastingen en overheidsheffingen, energiekosten en alle overige lasten die met wonen in verband staan. Politiek en overheid stemmen het beleid mede af op hun eigen woonquotes. Een onjuiste veronderstelling hiervan kan tot verkeerde beslissingen leiden. Denk hierbij aan inkomenspolitiek, lastendrukverdeling en aan noodzakelijke bezuinigingen. Kosten onderhoud eigen huis voor woningverbetering en onderhoud zijn voorheen niet opgenomen in de woonquote, dit vanwege het ontbreken van duidelijke cijfers hierover.

(Bron: Persbericht Vereniging Eigen Huis 17/08/2011)

Tags: ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

2 Responses to “Overheid Onderschat Onderhoud Eigen Huis”

  1. tim says on: 18 januari 2012 at

    Mooi artikel … Erg goed om te lezen

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


7 − = 4

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates