Home » Seniorenhuisvesting

Ouderen Missen Mogelijk Aanleunwoning

Written By: Gerben Roberg on september 21, 2011 No Comment

Europese regelgeving bepaald dat woningcorporaties per 1 januari 2011 nog slechts 10% van haar woningaanbod mag verhuren aan huurders met een inkomen boven € 33.614 per jaar. Ook aanleunwoningen vallen hieronder, die wonen combineren met zorgvoorzieningen van een samenwerkend verzorgingshuis.

Senioren die een pensioen genieten waarbij hun inkomen net boven de grens voor sociale woningbouw, lopen nu soms al tegen de situatie aan particuliere aangepaste woonruimte niet comfortabel (meer) te kunnen betalen. Komende jaren lopen vele senioren tegen deze situatie aan niet voor een aangepaste aanleunwoning in aanmerking te komen welke ze lichamelijk wel nodig hebben.

Dit probleem wordt naar verwachting groter door toenemende vergrijzing van Nederland. Hier bovenop speelt dat ouderen met lichte gezondheidsproblematiek vanaf 2014 niet zondermeer gebruik kunnen maken van een verzorgingshuis. De behoefte aan geschikte aanleunwoningen zal hierdoor verder toenemen.

Hierdoor wonen steeds meer ouderen in een omgeving die niet is aangepast op de behoefte. Naast het ontbreken van noodzakelijke zorg en sociale aspecten is de woning niet optimaal aangepast op de huidvestingbehoefte van senioren. Een bijkomend nadelig effect voor de gehele woningmarkt is stagnatie doordat ouderen niet doorstromen naar een passende huisvesting.

Organisatie voor zorgondernemers Actiz zet zich al enige tijd actief in de Europees vastgestelde inkomensniveau te verhogen. Hiervoor pleit de regering inmiddels actief in Europese Commissie, aldus onze Minister van Binnenlandse Zaken.

Tot nader besluit zal de markt zelf een oplossing voor passende huisvesting moeten vinden. Naast lagere inkomens kunnen op langere termijn ook mensen met hoog inkomen en zware gezondheidsklachten in eenzelfde zorgelijke situatie terecht komen. Genoemde 10% regeling wordt (zo het er nu voor staat) na 2014 ook Europees van toepassing op kamerverhuur in verpleeghuizen en zorginstellingen.

Ook tijdig alles weten over geschikte seniorenhuisvesting voor jezelf of ouders? Schrijf Nu in op onze nieuwsbrief en we houden je op de hoogte!

Tags: ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 8 = 11

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates