Home » Onderzoek

Kansen voor Regionale Woningbouw

Written By: Gerben Roberg on november 30, 2011 5 Comments

Waar liggen de kansen voor woningbouw, nu en komende jaren? Hiernaar heeft ING Economisch Bureau onderzoek naar gedaan en verwoord in een rapport; ‘Kansen voor regionale woningbouw’.

Samenvatting onderzoek highlights:
De provincies Flevoland, Noordoost-Brabant en Noord-Overijssel hebben de beste randvoorwaarden voor nieuwbouw. Het huishoudens aantal hier zal bovengemiddeld groeien en potentiële huizenkopers hebben hier een duidelijke voorkeur voor nieuwbouw. Wat ook meespeelt is dat de prijs van grond relatief laag is en mogelijke huizenverkoopprijzen juist hoog.

Noordoost-Brabant:
Coropgebied Noordoost-Brabant, de driehoek tussen Den Bosch, Oss en Boxmeer, biedt de beste kansen. Komende 10 jaar groeit het huishoudens aantal hier nog en worden nieuwbouwwoningen relatief gezien snel verkocht. De vraag naar andersoortige woonruimte ontstaat door relatief hoge bevolkingsvergrijzing en er is hier veel bouwgrond. Hiertegenover staat alleen dat de grondprijs en bebouwingsdichtheid Noordoost-Brabant niet bovengemiddeld scoren.

Flevoland en Noord-Overijssel volgen:
Flevoland en Noord-Overijssel volgen nauwgezet maar er zijn verschillen. Zo is het grootste verschil tussen Flevoland en Noordoost-Brabant dat de gemiddelde vraagprijs van bestaande concurrerende woningen in de provincie Flevoland veel lager is. Hierdoor is de potentiële nieuwbouw vraagprijs ook lager. Noord-Overijssel heeft in veel mindere mate te maken van vergrijzing waardoor ook een lagere vraag naar kwalitatieve veranderende woonwensen.

Groningen, Limburg, Gooi en Vechtstreek minst aantrekkelijk:
De minste potentie wat betreft projectontwikkeling zijn de regio’s Oost-Groningen, Delfzijl, Zuid-Limburg en omgeving Het Gooi en Vechtstreek. Een beperkte groei van het aantal huishoudens en een al flink vergrijsde bevolking zijn hiervan vooral de oorzaak. Ook de lage vierkante meterprijs van het bestaande woningaanbod en een laag aantal verkochte nieuwbouwwoningen zijn een indicatie van minder aantrekkelijkheid.

Er zijn echter ook positieve tekenen zoals het gegeven dat nieuwbouw woningen er bovengemiddeld snel verkocht worden, iets dat vooral in omgeving en Oost-Groningen, Delfzijl en Zuid-Limburg het geval is.

Opmerkelijk lage positie Gooi en Vechtstreek:
Dat de regio Gooi en Vechtstreek een lage positie inneemt op deze lijst kun je als opmerkelijk zien. Ten opzichte van bestaande bouw is de concurrentiepositie van nieuwbouw goed doordat het de hoogste vierkante meter vraagprijs voor bestaande bouw heeft.

Hiertegenover staat wel een hoge grondprijs, de beperkte groei van huishoudens aantal en een vergrijzing van de bevolking die al flink op gang is en er nog slechts een zeer geringe hoeveelheid potentiële  bouwgrond beschikbaar is.

Bekijk het volledige ING rapport op Kansen voor regionale woningbouw

Nieuwbouwplannen? Volg ons stappenplan!

Tags: ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


− 9 = 0

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates