Home » Commercieel Vastgoed

Bouw Zoekt Contact via Internet Marketing

Written By: Gerben Roberg on november 7, 2011 9 Comments

Leveranciers en bouw gerelateerde bedrijven zoeken middels internet marketing direct contact. Dit via online media blijkt uit een onderzoek door BouwKennis. Onder handelaren en fabrikanten verwacht 80% van de ondernemingen dat online media via eigen website aankomende jaren belangrijker wordt.

Ook wordt het toenemende belang van gebruik social media en e-mailmarketing onderkent. Opvallend hierin is dat nu maar 25% van de bouwmaterialen handelaren en slechts 14 procent van de fabrikanten reeds over een eigen online marketeer beschikt.

Ook in de bouwbranche is het internet een serieus communicatiekanaal geworden. Toch blijft de bouw hierin achterlopen bij andere sectoren. Een onderzoek brengt in beeld welke verwachtingen bouwleveranciers hebben van communicatiemiddelen online de aankomende jaren. Zowel de toenemende als afnemende online tools zijn in beeld gebracht:

Eigen Website
Dat de eigen website belangrijker wordt is iedereen het over eens. Van de handelaren ziet 84 procent en 77% van de fabrikanten internet als een ideaal informatiemedium. Dit voor bijvoorbeeld het verstrekken van productinformatie, verwerkingsvoorschriften en prijzen.

E-mailmarketing
Zo’n 60% van de deelnemer aan dit onderzoek ziet E-mailmarketing komende jaren belangrijker worden.

Social Media
De fabrikanten voor de bouw zien met 59% meer toenemend belang in het toepassen van social media tegen 48% van de handelaren die een grotere rol voor social media zien.

Search Engine Optimalisation (SEO)

Het beter vindbaar zijn op internet is mogelijk met ondermeer Search Engine Optimalisatie (SEO). Fabrikanten zien in deze zoekmachine optimalisatie met 58% meer het toenemend belang van in dan de handelaren (37%). Deze laatste zetten voor meer omzet vaker in  op verkoop online en voorraadbeheer. Lees verder over marktonderzoek met direct toepasbare SEO Keywords voor Bouw en Vastgoed Bedrijven.

Online Advertising (SEA)
Het middel waarvan de verwachtingen lager zijn komende jaren is online advertising. Dit zowel op eigen website als die van een ander en marktplaatsen. Wat de verwachting is wat betreft Search Engine Advertising (SEA) via bijvoorbeeld zoekmachines als Google wordt ons uit dit onderzoek niet bekend.

Online Marketeers
Toeleveranciers in de bouw gaan komende jaren steeds meer online communicatie toepassen die leidt tot direct contact met hun afnemers. Concreet zien zij hiervoor duidelijk een rol weggelegd voor de eigen website, goed gebruik van social media en het meer toepassen van e-mail marketing. Wat zoals gezegd opvalt is dat men hiervoor zelf geen online marketeers in dienst hebben. Het met goed gevolg inzetten van online middelen en internet marketing tools vergt echter wel kennis van deze continu veranderende materie.

Hiermee lijkt internet marketing voor een deel van de bouwtoepleveranciers als een middel naast de traditionele kanalen. De hele bouwkolom overziend heeft 60% van de bedrijven geen online medewerker in dienst. Kennis die uiteraard ook extern verkregen kan worden, kijk voor zelfstudie, uitbesteden of een mix hierin maar eens naar Diverse Internet Marketing Diensten Bouw.

Toenemend Belang
Het is wel een duidelijke trend dat ook in de bouwsector het gebruik van online interactie van toenemend belang blijkt. De ontwikkeling van toenemend gebruik van social media, e-mailmarketing en een goede eigen website, kortom het toenemend belang van internet markering  zal komende jaren sterk toenemen. Toeleveranciers die een concurrentiepositie wil verbeteren wordt volgens uitkomsten van het onderzoek aangeraden tijd en mankracht vrijmaken voor meer en betere online marketing.

VastgoedBOUWWEN gaat hierin zelfs nog verder en is van mening dat internet marketing een belangrijk verschil gaat uitmaken in winstgevendheid en misschien wel overlevingskansen van aannemers, installateurs en bouw aanverwante ondernemingen.

Internet Marketing in de bouw Zelf Ontdekken?
Download dan nu ons Online Stappenplan!

Tags: , , ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


7 + = 9

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates