Home » Commercieel Vastgoed

Private Vastgoed Investeerders Organiseren

Written By: Gerben Roberg on november 25, 2011 2 Comments

Het is een initiatief van Vastgoed Belang dat grote professionele private vastgoed investeerders gaan samenwerken door zich te organiseren in de Stichting Professioneel Platform Vastgoed.nl.

Onder de vlag van Vastgoed Belang gaat deze stichting optreden als Nederlandse belangenbehartiger van de grote private investeerders in vastgoed.

Na de constituerend vergadering op 22 november jongstleden, waarin de zetels van de commissie werden gekozen, werd gesproken  over verschillende belangrijke hoofdonderwerpen.

Ondermeer over de inbreng in Kantorentop en de circulaire verkoop corporatiewoningen. Dit laatste richting minister Donner en de Tweede Kamer. Het voorlopig aangestelde bestuur heeft hierbij besloten tot oprichting van het platform.

Particulieren investeerders, waartonder aldus het IPD vallen privé beleggers tot 100 miljoen euro, een marktaandeel bezetten van ruim 55%. Dit besef laat zien dat het belangrijk is om als grote private investeerders zich organiseren.

Onze maatschappij heeft belang bij investeringkracht uit de particuliere sector. Dit wordt onderstreept nu corporaties door verscheidene redenen worden geremd in hun investeringen. De private sector heeft grote slagkracht en is tot veel in staat. Maar bovenal moeten gedane investeren renderend zijn, dit moet met de oprichting van deze nieuwe belangenbehartiging bewerkstellingen. (Bron: vastgoedbelang.nl)

Meer weten over deze fase van een Bouwproces?
Volg dan nu ons Nieuwbouwwoning Stappenplan!

Tags: ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


5 + 2 =

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates