Home » Nieuws

Aanvullende Crisismaatregelen Bouw CAO

Written By: Gerben Roberg on november 11, 2011 57 Comments

Deze week hebben de Sociale Partners Bouwnijverheid aanvullende crisismaatregelingen  genomen. Woensdag kwam dit nieuws naar buiten en ging per donderdag (10/11/2011) in voor werkgevers en Bouw CAO werknemers.

Voornaamste reden van extra maatregelingen is dat de crisis in de bouwnijverheid langer duurt dan verwacht. Daarom zijn door de sociale partners twee aanvullende maatregelingen genomen voor de bouw- en infrasector. Vandaag zijn nadere details vrijgegeven waarover we hier beknopt wat noemen.

Genomen 2 maatregelingen:
- Werkgevers en werknemers in de bouw- en infrasector gebruik maken van de vorst-WW;
- Verlenging van 1 jaar ”Tijdelijke vergoeding pensioenpremie wegens ontslag”.

Deze tussentijds cao Bouwnijverheid wijziging is gemaakt om financiële schade door extreem streng en/of lang winterweer voor werkgevers te verkleinen. Het besluit in genomen in overleg met de partijen Aannemersfederatie, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, OBN, NVB, CNV Vakmensen en FNV Bouw. De regeling is voor zowel bouwplaatsmedewerkers als uta-personeel en houd in dat ”wanneer vanwege of ten gevolge van vorst niet kan worden gewerkt, wordt een beroep op vorst-WW onder strikte voorwaarden mogelijk”.

22 Dagen Regeling
De eerste 22 dagen komt het risico van vorst voor rekening van de werkgever. Deze betaalt het loon voor 100% door wanneer arbeid op deze vorstdagen niet kan worden uitgevoerd.

Boven 22 vorstdagen, waarop vanwege of als gevolg van vorst niet gewerkt wordt, mag de werkgever namens zijn werknemer een WW-uitkering aanvragen bij het UWV. De werknemer krijgt van zijn werkgever bovenop zijn uitkering het loon tot 100% door de werkgever aangevuld.

Het dienstverband blijft gedurende deze bijzondere WW ongewijzigd in stand. Ook gaat het niet ten koste van de reeds door werknemer opgebouwde WW-rechten. Premieafdrachten aan bedrijfstakfondsen dienen onveranderd worden voldaan.

Uitzonderlijke Regeling vorst-WW
De Cao-partijen benadrukken dat deze vorst-WW regeling tijdelijk is aangenomen en slechts in uitzonderlijke gevallen en onder strikte voorwaarden toegepast kan worden. Het UWV zal strikt toezien op correcte handelwijze bij gebruikmaking van deze regeling.

Pensioenpremie Regeling
De  tweede genomen maatregel betreft het verlengen van de ”Tijdelijke vergoeding Pensioenpremie wegens ontslag” tot het einde van 2012. Dit heeft betrekking op werknemers die 3 jaar voor reguliere uittreedleeftijd om bedrijfseconomische redenen worden ontslagen. De sector betaalt hiervoor maximaal 3 jaar pensioenpremie en de betreffende werknemers behoud hierbij aanvullingsrechten en kan uittreden op de standaardleeftijd.
Zie onze artikelbron voor meer vorst-ww detailinformatie en verwijzende linken

Bouwproces bij Winterweer volgen?
Download ons Stappenplan, ook bij Kou!

Tags: , , ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


8 − 7 =

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates