Home » Woningmarkt

’Verlaging Overdrachtsbelasting kort effect’

Written By: Gerben Roberg on augustus 25, 2011 No Comment

De verlaging overdrachtsbelasting  zal naar verwachting slechts een kort positief effect hebben op de  woningmarkt. Het gebrek aan consumentenvertrouwen tempert woning verkopen is de voorspelling aldus onderzoekers van het economisch bureau ING. Sinds de jaren tachtig crisis waren nog nooit zo weinig mensen bereid een huis te kopen.

De onderzoekers trekken met deze voorspelling een vergelijking met Verenigde Staten, waar eerder een vergelijkbare maatregel van kracht was. Dit zorgde daar slechts voor een tijdelijke piek in de woning verkopen. De maatregel van verlaging overdrachtsbelasting was, net als in Nederland, slechts tijdelijk ingevoerd.

De verlaging overdrachtsbelasting in Nederland is per 15 juni 2011 tijdelijk van 6% naar 2 procent bijgesteld. Zo het nu lijkt is het kabinet van plan de overdrachtsbelasting ergens halverwege 2012 weer over te gaan op het oude tarief van 6 procent.

De onderzoekers lichten nader toe; ”De maatregel leidde er dus vooral toe dat mensen die al van plan waren een huis te kopen de beslissing naar voren haalden”. Om te vervolgen met; “Ook konden onderhandelende partijen met een gat tussen vraag- en biedprijs er eerder uitkomen. Tot extra vraag leidde de maatregel amper.”

Wat de effecten werkelijk zijn zal pas in september en oktober werkelijk blijken. Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) maakt dan de Kadaster cijfers over de inschrijvingen van de verkoopaktes bekend. In de praktijk vind deze handeling meestal 2 a 3 maanden na ondertekening van het verkoopcontract plaats. Pas dan is er een betrouwbaar objectieve meting mogelijk.

De onderzoekers zien echter ook diverse woning verkoop dempende ontwikkelingen. Het consumenten is sinds de jaren ”80 crisis historisch laag door een groot gebrek aan vertrouwen. Zo geeft 90% aan de komende 12 maanden ”zeker niet” een huis te zullen kopen. Ter vergelijking; het afgelopen decennium antwoorden tussen de 82 en 89 procent van de consumenten met ”zeker niet”.

Hier bovenop komt dat het voor starters lastig is een eigen huis te kopen. Met het modale inkomen dat zij verdienen kan 70% een huis van ca. % 140.000,- kopen, terwijl de gemiddelde huizenprijs in Nederland ongeveer € 250.000,- bedraagt. Ook de angst voor baanverlies zal een rol van betekenis spelen.

Wij verwachten zelf overigens wel dat er creatieve initiatieven komen die de woningmarkt ook voor starters mogelijkheden bieden. Hiervoor hebben we verschillende ideeën, je leest hierover zodra deze tot uitvoering komen!

Tags: ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


7 + = 14

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates