Home » Woning Kopen

Je Huurwoning wel of niet Kopen?

Written By: Gerben Roberg on oktober 24, 2011 No Comment

Kun je een huurwoning nu beter wel of niet kopen wanneer de woningstichting je huurhuis ter verkoop aanbiedt? Een vraag waarop iedereen voor zichzelf een antwoord kan vinden met behulp van onze volgende aandachtspunten.

Om te beginnen is met misschien goed even op de geschiedenis in te gaan over het ontstaan van woningbouwverenigingen (WBV) en hun oorspronkelijke functie. Dit om beter inzicht te krijgen in het hoe en waarom van het met korting verkopen van corporatiewoningen aan zittende huurders.

Woningbouwcoöperaties zijn zo’n 100 jaar geleden via rijkswegen opgericht. Dit met als doel het bouwen van betaalbare woningen voor huisvesting van de sociale klasse. Dit met financiële ondersteuning van volledige overheidssubsidie. De bouw van nieuwe woningen met subsidie ging continu door om blijvend aan de stijgende vraag te kunnen voldoen. Met veel van deze corporaties ging het door de jaren heen financieel voor de wind als gevolg van stijgende vastgoedprijzen.

Zo bezien zijn de woningen van corporaties dan ook eigendom van het Rijk (simpel gesteld). Er is in de eerste helft van jaren ’90 in de vorige eeuw zogenaamde brutering geweest. Dit was nodig omdat gemeenten zelf geen woningen meer in bezit mochten hebben. Zo vond er simpel gezegd een financiële verrekening heeft plaats met deze corporaties.

Het geld dat gemeentes met verkoop van woningen binnenkreeg, moest ten gunste van huisvesting blijven en mocht dus niet in de pot met algemene middelen. Dit is de reden dat woningbouwcorporaties bij woningverkoop (onder 90% van de taxatiewaarde) nog altijd toestemming moeten vragen aan het Rijk. (Regelgeving hierin wordt binnenkort overigens deels aangepast.)

Bij Burgerlijk Wetboek (diverse artikelen 18 t/m 23 gaan hierover) is geregeld dat het Rijk is verplicht is onderdak te bieden aan burgers. Op deze gronden is er een blijvend verband tussen overheid en woningbouwcorporaties.

Dan nu wat overwegingen die een rol kunnen spelen bij de aankoop va je huurwoning. Weet dat onze specialiteit nieuwbouw is, de volgende voor en nadele zijn dan ook slechts zoals wij het zelf zien:

Zaken die altijd spelen bij het kopen van een eigen huis:
- Wil ik wel een eigen huis kopen en kan ik dit financieel ook rond krijgen?
- Verwacht je dat de huizenprijs nog (verder) gaat dalen of stijgen?
- Wat is de staat van onderhoud van mijn te kopen huurwoning?
- Met een hypotheek ga je een lange termijn verplichting aan, vaak verplicht deze ook het aangaan van een levensverzekering.
- Bij verhuizing zal de woning doorgaans verkocht moeten worden.
- Onderhoud is voor eigen rekening (handige klussers kunnen veel zelf)

- Je hebt eigenwoningforfait ipv huurwaardeforfait (fictief inkomen)

Voordelen van het kopen van je huurhuis: (van WBV)
- Woning wordt vaak tegen lage prijs aangeboden; (onder marktwaarde)
- Zittende huurders hebben normaal eerste koopmogelijkheid.
- Wanneer je niet koopt, mag je wel blijven huren.
- Woningen worden door WBV (vaak) Vrij op Naam (VON) verkocht in plaats van Kosten Koper (KK) zoals bij bestaande huizen gebruikelijk is.

Mogelijke Nadelen bij het kopen van je huurhuis: (van WBV)
- Wanneer je op het moment van WBV aanbod niet direct koopt, eerst blijft huren en later alsnog wilt kopen, betaal je waarschijnlijk wel de marktprijs en met KK. Je moet dus nu kiezen.
- Let in dit geval zeker ook op de staat van het onderhoud. Vaak is dit voor de WBV een overweging om voor aankomend groot onderhoud afstand te doen van bepaalde woningen. (Denk bijvoorbeeld aan zaken als verwarmingsketel, goten, dekbedekking, keuken, tegelwerk, sanitair, kozijnen en schilderwerk.)
- Vaak behouden WBV’s bij appartementencomplexen zelf een meerderheidspositie in de vereniging van eigenaren (VVE). Dit doordat ze slechts een deel van de appartementen hierin verkopen.
- Bij appartementen kan gelden dat je de grond niet koopt, er ontstaat dan een erfpachtconstructie waarin je blijvend een de WBV betaald.
- Let ook op of er verplichtingen zijn bij verkoop, bijvoorbeeld dat je de woning altijd al eerste aan de WBV moet aanbieden.

Genoemde punten hoeven niet negatief te zijn, als je ervan zelf maar goed bewust bent. Succes met het maken van een goede keuze, reactie een aanvullingen kun je hieronder plaatsen.

Misschien is zelf nieuw bouwen wel een goed alternatief! ;-)
Schrijf in en doorloop het hele nieuwbouw traject!

Tags: ,

Digg this!Add to del.icio.us!Stumble this!Add to Techorati!Share on Facebook!Seed Newsvine!Reddit!

Leave a Reply:

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


+ 2 = 6

  Copyright ©2009 Vastgoed Bouwen bouwadviseurs eigen woning & bouwen tips!, All rights reserved.| Powered by WordPress| Simple Indy theme by India Fascinates